HTML tutorial  मराठी   HTML tutorial HTML tutorial  HTML tutorial   HTML tutorial  HTML tutorial

शनिवार, ३ मार्च, २००७

स्पदंन- ४

निकीची मम्मी सुधा देसाई डाईनींग डेबलावर भाजी निवडत बसल्या आहेत. त्याच्यांसमोर निकीचे पप्पा डॉ. अरुण देसाई काही पत्रे वाचत बसले आहेत. बाजूलाच त्याचीं बॅग आहे. कुठेतरी जाण्याच्या तयारीत आहेत.
"मला जायला उशीर होतोय. डबा तयार झाला का ना नाही?"
"फक्त थोडा वेळ थांबा. भाजी शिजत आहे. लगेच होईल", मिसेस देसाई म्हणतात.
तेव्हढ्यात निकी प्रवेश करते. मुड नॉर्मल आहे.
मि. देसाई विचारतात, "काय मग, आज कोणाला रडवलसं?"
निकी थांबते, "अजुनतरी कोणालाच नाही, Don't worry, अजुन दिवस संपायचा बाकी आहे.”

तीच्या मागोमाग अनुष्का घरात प्रवेश करते.
“अजुन तु कुठे होतीस?”, निकी विचारते.
“कुठेतर नाही” अनुष्का म्हणते.
“हाय पपा”, अनुष्का पप्पांकडे Smyle करून म्हणते.
“हॅलो बेटा, So how was yours day?” मि.देसाई विचारतात.
“Fine, actually quite good.” अनुष्का म्हणते.
निकी बेडरूमकडे जाणाय्रा पायय्राकडे जाण्यासाठी वळते.
“निकी, हे तुझ्यासाठी आलयं.” मि. देसाई एक लिफाफा निकीच्या समोर धरतात.
निकी परत येऊन तो लिफाफा घेते. Address वाचुन म्हणते, "वाव! I think that मला एडमिशन मिळेल."
“पण मला वाटले कि तु ईथेच कॉलेजमधे शिकणार आहेस” मि. देसाई म्हणतात.
“तुम्हाला वाटले?” निकी प्रश्नार्थक चेहय्राने विचारते.
“पण पप्पा ती इथे हवीच कशाला?” अनुष्का मधेच नाक खुपसते.
निकी अनुष्काकडे डोळे मोठे करून पप्पानां म्हणते, “जरा.. हिला विचारा तरी कि ही घरी कशी आली?”
“भाजी तयार आहे” सुधा देसाई विषय बदलण्याचा प्रयत्न करतात.
“अनुष्का, whats the matter?, तु घरी कशी आलीस?” मि. देसाई विचारतात.
अनुष्का निकीकडे एक कटाक्ष टाकून म्हणते, “काही नाही पपा, कॉलेजमधला एक मुलगा होता,…………. सोबत पिया पण होती.”
मि. देसाई अजुन अनुष्काकडेच बघतायेत.
“पपा,… तो मला डिस्कोमधे जाण्यासाठी विचारत होता, ......So..... Can I .......?”
“what? sorry, no disco, no late night parties..... मी आगोदरच तुला सांगितले आहे. is that clear?”
“पण?” अनुष्काचा चेहरा पडला आहे.
“सांगितले ना.”
“आणि जर जायचेच असेल, तर तुझ्या दिदीला सोबत घेऊन जा. तरच……… Its for your own good”
“Oh common Pappa !, मी काही लहान नाही, आणि तसंपण निकी आणि Parties.... या जन्मातरी अशक्य.”
“हा हा हा” निकी हसून म्हणते
“That’s Enough! आजसाठी पुरेसे आहे. फ्रेश होऊन ममीची मदत करा, काय निकी?”
“येस पपा.” निकी म्हणते.
“तुमचा डबा तयार आहे.” मिसेस देसाई मि. देसाईच्या हातात डबा देत म्हणतात.
“तु पण जरा यांना सांगत जा.” मि. देसाई डबा आणि बॅग घेऊन बाहेर निघुन जातात.

क्रमक्षः

1 टिप्पणी:

अनामित म्हणाले...

Please post the next chap of spandan!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...